Политика конфеденциальности

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 

Сайт «APTEKI GORODA», який розташований за електронною адресою: https://apteki-goroda.com.ua/  (далі по тексту – Сайт),  приділяє велику увагу захисту персональних даних своїх Користувачів. Користувачі Сайту мають право переглядати веб-сторінки Сайту не повідомляючи та не надаючи про себе ніяких персональних даних. Однак, для надання послуг у повному обсязі, представлених на Сайті, Користувач може надавати Сайту свої персональні дані. У цьому випадку реєстрація фізичної особи на Сайті надання нею згоди на використання та обробку її персональних даних і вчинення інших дій, не заборонених Законом України "Про захист персональних даних".

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана Політика конфіденційності встановлює порядок одержання, зберігання, обробки, використання та розкриття персональних даних Користувача. Персональні дані Користувача Сайт отримує від Користувача при його реєстрації (створення облікового запису).

1.2. Персональні дані Користувача заповнюються Користувачем при реєстрації на Сайті http://apteki-goroda.com.ua/.

1.3. Обов’язкова для надання послуг інформація позначена спеціальним чином «*» у графі для заповнення персональних даних. Інша інформація надається Користувачем на його розсуд.

1.4. Для реєстрації на Сайті Користувач зобов’язаний:

Ознайомитись та прийняти Угоду про користування Сайтом;
Ознайомиться з даною Політикою Конфіденційності (далі Політика);
Висловити свою повну згоду з умовами реєстрації на Сайті, у тому числі шляхом проставлення відповідної позначки (або іншими незабороненими діючим законодавством України засобами) щодо прийняття  «Угоди про користування Сайтом» та «Політики конфіденційності»;
1.5. Користувач не має права використовувати Сайт, а саме оформляти замовлення і реєструватися, якщо він не згоден з умовами роботи Сайту і даною Політикою конфіденційності. Оформляючи замовлення товару або реєструючись в Сайті і вносячи персональні дані або надаючи ці дані за телефоном, вказаним в Сайті, Користувач дає свою згоду на використання наданої інформації Адміністрацією Сайту.

1.6. Крім того, інформація може бути передана третім особам з маркетинговою/рекламною метою, які не порушують чинне законодавство України, зокрема на безкоштовне використання його імені, прізвища або інших матеріалів, а також для надсилання інформації, повідомлень (у т.ч. рекламного характеру ) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.

1.7. Користувач надає право Адміністрації Сайту одержувати, зберігати, обробляти, використовувати і розкривати персональні дані на умовах даної Політики конфіденційності згідно з Законом України «Про захист персональних даних».

1.8. Користувач несе персональну відповідальність за збереження конфіденційності інформації облікового запису, включаючи пароль, а також за всю без винятку діяльність, яка ведеться від імені Користувача облікового запису.

1.9. Користувач визнає, що у разі недбалого ставлення самим Користувачем до безпечного зберігання свого логіна і пароля, що дає доступ до його персональних даних, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису і персональним та іншими даними Користувача.

1.10. Сайт не несе відповідальність за збитки завдані таким доступом. Сайт рекомендує Користувачам використовувати складні паролі, що складаються з цифр і букв. Змінити пароль для доступу до своїх особистих даних Користувач може, скориставшись відповідною функцією у своєму аккаунті на Сайті.

1.11. Персональні дані Користувача не передаються третім особам, крім випадків, передбачених п. 1.6 та чинним законодавством України.

1.12. Сайт збирає й обробляє персональні дані для зв’язку з Користувачем, в тому числі направлення повідомлення про наданні послуги, інформування користувача про наявність нових послуг, підтвердження будь-яких дій Користувачі в Сайті, а також для повідомлення Користувача про акції, маркетингові програмі і т.д. від Сайту.

1.13. Реєструючись в Сайті та/або оформлюючи замовлення, Користувач надає згоду на обробку своїх персональних даних Сайту, а саме:

- дозвіл здійснювати будь-яку дію або сукупність дій з персональними даними Користувача для мети та цілей, зазначених вище, включаючи (але не обмежуючись цим);

- здійснювати обробку, повністю або частково, в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних;

- здійснювати реєстрацію, накопичення, адаптування, зміну, поновлення, використання, знеособлення відомостей про Користувача;

- здійснювати поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу) своїх персональних даних розпорядникам Бази персональних даних та третім особам без повідомлення Користувача про таке поширення;

- зберігати персональні дані Користувача протягом необхідного строку;

- знищувати персональні дані після закінчення строку їх зберігання у Базі персональних даних Сайту задля реалізації наданих послуг.

- для інших не заборонених діючим законодавством України цілей.

 

РОЗДІЛ 2. ЗМІНА КОРИСТУВАЧЕМ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

2.1. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити, видалити) надану їм персональну інформацію або її частину, скориставшись відповідною функцією у своєму аккаунті на Сайті.

 

РОЗДІЛ 3. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ЗБИРАЄТЬСЯ

3.1. Адміністрація Сайту приймає всі необхідні і достатні організаційні та технічні заходи і перестороги для захисту конфіденційності даних користувачів.

3.2. Адміністрація Сайту поважає приватність і дотримується законодавства, спрямоване на захист дітей. Особи віком до 18 років не повинні надавати будь-які свої персональні дані.

 

РОЗДІЛ 4. ЗМІНА ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

4.1. Адміністрація Сайту має право, без згоди Користувачів, змінити умови Політики конфіденційності шляхом зміни редакції цього документа, та опублікування нової редакції на сторінці Сайта - «Політика конфіденційності».

4.2. Адміністрація Сайту рекомендує періодично переглядати Політику конфіденційності, щоб бути поінформованими про те, як Сайт захищає персональні дані своїх користувачів.

 

РОЗДІЛ 5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Користувач погоджується з отриманням матеріалів рекламного характеру про акції та розпродажі, маркетингових програмах і т.д. від Сайту засобами комунікації, як то електронною поштою, мобільним зв’язком, у тому числі зазначеної Користувачем у його аккаунті на Сайті.

 

РОЗДІЛ 6. ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК. ПИТАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

6.1. Усі пропозиції або питання з приводу цієї Політики слід повідомляти в Службу підтримки Сайту за відповідною електронною адресою розташованою на Сайті.